Clientes y referencias

Nuestros aliados

Los expertos de SSA Digi Oy participaron también en el desarrollo de otras tecnologías. Las compañías spin-off Riots Global Oy y MetCe Oy trabajan en estrecha colaboración con nosotros.

Riots Global Oy: Riots provides a cost-effective, minimalistic, and practical solution for remote sensing, monitoring and controlling the environment which surrounds us www.riots.fi.
MetCe Oy: Kehittää ja ylläpitää Certo-ohjelmistoa. Certo on nettiselaimella käytettävä palvelu, joka automatisoi rakennustuotteiden CE-merkinnän ja tuotannon laadunhallinnan dokumentoinnin www.certo.fi.
Ihme-3d Oy kehittää yhdessä Rakennustieto Oy:n ja Mittaviiva Oy:n kanssa nopeaa ja helppokäyttöistä kustannuslaskennan työkalua RT-kustannuslaskentaa.
Onninen Oy ja Purso Oy suosittelevat Ihme-3d Oy:n kehittämien järjestelmien käyttöä rakennustuotteiden CE-merkintään, lujuuslaskentaan ja tuotannon laadunhallintaan.