Ihme-3d Oy:stä asiantuntija-artikkeli TeollisuusSuomi-lehdessä.


TeollisuusSuomi-lehdessä julkaistu asiantuntija-artikkeli herätti runsaasti positiivista huomiota ja kiinnostusta, joka näkyi myös Alihankintamessuilla osaston vierailijamäärässä. Artikkeli löytyy sivulta 22 tästä sähköisestä versiosta.