Cielo-teknologia

Vuonna 2010 alkanut tutkimus- ja kehitystyö perustuu ajatukseen, että ennen pitkään - teknologisen kehityksen myötä - mikä tahansa tekninen laskenta, suunnittelu tai 3d-virtuaalimallinnus voidaan tehdä ilman asennettavia sovelluksia Internet-selaimella eli niin sanotuissa pilvipalveluissa. Tämä tarkoittaa siis laite- ja käyttöjärjestelmästä, ajasta ja paikasta riippumatonta työskentelyä reaaliaikaisessa yhteistyössä eri osapuolten kanssa. SSA Digi Oy on kehittänyt Cielo-teknologiaa yhdessä rakennus- ja metalliteollisuuden asiakkaidensa kanssa todellisissa liiketoimintaympäristöissä.

Olemme tuotteistaneet teknologian pohjalta kolme järjestelmää: Cielo Sales, eli myyntikonfiguraattorit ja tehdastilausjärjestelmät, Cielo Engineering eli tuotekonfiguraattorit ja suunnitteluautomaatiojärjestelmät sekä Cielo Manufacturing eli tuotannonohjaus- ja optimointijärjestelmät. Jokainen järjestelmä ja jopa järjestelmän osa voi toimia itsenäisenä ja se voidaan integroida olemassa oleviin digitaalisiin järjestelmiin, mutta suurin hyöty saadaan ottamalla Cielo-teknologia käyttöön koko tilaus-toimitus-ketjussa. Pitkäjänteisen kehitystyön seurauksena liiketoimintamme lähti rajuun kasvuun vuonna 2016 ja tähtäämme globaaleille markkinoille vuonna 2017.

Tekniset ominaisuudet

 • Valmis liiketoimintaympäristö selainkäyttöiselle pilvipalvelulle. Uusien asiakasympäristöjen luominen, ylläpito ja versionhallinta (Deployment) on hiottu jo hyväksi ja paranee koko ajan.
 • Asiakasympäristöjen ominaisuuksien konfigurointi eli niin sanottu liputus. Tämä mahdollistaa ketterän, moduulaarisen räätälöinnin ja päivittämisen ilman suurta ohjelmointitarvetta.
 • Valmiit konfigurointikäyttöliittymät, kuten kehittämämme ”piirustuslauta” ja 3d-ympäristö. Kaikki immateriaalioikeudet ovat SSA Digi Oy:n omistuksessa ja teknologia on täysin muunneltavissa eri käyttötarpeisiin.
 • Valmis konsepti suuren datamäärän, kuten taulukoiden hyödyntämiseen suunnitteluautomaatiossa.
 • Valmis teknologia, jolla selainkäyttöisesti synnytetään 3d-mallit tuotteista ja tietokanta tuotteen tai rakennejärjestelmän ominaisuuksista. Omassa konseptissamme asiakkaamme saavat automaattisesti piirustukset ja koneohjaustiedostot suoraan Cielon 3d-malleista ja tietokannasta, mutta rajapintojen avulla varsinainen 3d-suunnittelu tai natiivi-objektien luominen voidaan tehdä erillisessä sovelluksessa.
 • Muut valmiiksi rakennetut ominaisuudet, jotka ovat täysin asiakkaan konfiguroitavissa helppokäyttöisillä valikoilla ilman koodareita, esimerkiksi:
  • tuotekohtaiset suunnitteluparametrit
  • hinnoitteluautomaatio
  • kieliversioiden hallinta
  • käyttäjienhallinta (luominen, muokkaaminen poistaminen, käyttöliittymän kieli, käyttäjäkohtaisen tuotevalikoiman hallinta, käyttäjäkohtaisen hinnaston hallinta)
 • Valmis ja koeteltu konsepti suunnitteluautomaation rakentamiseen asiakaskohtaisesti. Substanssiosaaminen (rakennus-, kone- ja mekaniikkasuunnittelu) ja IT-osaaminen omissa käsissä.
 • Ohjelmoinnissa on käytössä CI (Continuous Integration) eli kaikissa päivityksissä ajetaan sarja automaattitestejä, joilla tuotantokäytössä olevien järjestelmien laatu varmistetaan.